Att arbeta som personlig assistent
Som personlig assistent är du med i assistans användarens vardag och stödjer personen att leva det liv den själv vill leva.
Arbetsuppgifterna kan vara allt från hjälp vid måltider, hygien, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt för assistans användaren att kunna vara förälder, arbeta, studera, ägna sig åt fritidsintressen eller umgås med sina vänner.
En assistent kan ibland även följa med på resor.
Ibland beskrivs assistent yrket som ett genomgångsyrke som kan vara ensamt, men det beskrivs också ofta som ett meningsfyllt yrke där trivseln ofta beror på relationen till och gemensamma intressen med den person du är assistent till.

Alla assistansanvändare är olika
Assistansanvändares ålder, personlighet, bakgrund och familjeförhållanden är mycket olika.
Det finns arbeten där du utför arbetsuppgifter helt efter assistansanvändarens anvisningar.
I andra behöver du vara den drivande i att utföra arbetsuppgifterna. Hos vissa kan du behöva utbildas i medicinska uppgifter eller att hantera psykiskt krävande miljöer.
Som assistent kan du också behöva relatera till familj, anhöriga och vänner, exempelvis om du assisterar ett barn.
Ibland är du med i den sociala samvaron och äter tillsammans med assistansanvändaren, hos andra kan familjen vilja vara för sig själv och kalla på assistenten vid behov.
Du behöver vanligtvis hitta och sätta en gräns mellan yrke och privatliv, vilket kan se olika ut hos olika personer.