The worst thing about a disability is that people see it before they see you.

Jeta Jon är en av många personlig assistans anordnare

Jeta Jon grundades i juni 2008 är en privat assistansanordnare med verksamhet i hela landet.
Jeta Jon´s verksamhet omfattar samordning av personlig assistans till personer som är beviljade personlig assistans eller personer som har för avsikt att ansöka om personlig assistans i enlighet med LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Jeta Jon erbjuder samordning av personlig assistans på fyra språk Svenska, Albanska, Arabiska och Franska. Vid behov av andra språk anlitas alltid professionell tolk.

Jeta Jon ska tillhandahålla individuella lösningar/utformning inom personlig assistans.
Vi ska göra möjligt och förenkla för den assistansberättigade så att denne får inflytande i sin personliga assistans och utforma assistansen efter den assistansberättigades önskan och vilja.
Då den assistansberättigade är ett barn jobbar vi utifrån barnets perspektiv