Barn måste få kosta, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Därför måste LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, förstärkas, inte monteras ned, skriver Maria Persdotter, RBU.

Du är barn. Du lever ett bra liv, med en skola där du trivs, kompisar på fritiden, du tränar och går på bio ibland. Dina föräldrar älskar dig och är glada och nöjda med sina liv. De har ork att hitta på roliga saker, ibland går ni till badhuset eller gör en utflykt i skogen. Familjen mår bra.

Över en natt förändras allt. Du kan inte träffa kompisar mer, inte träna eller gå på bio. Skolan upphör att fungera. Dina föräldrar blir tröttare och tröttare. Några utflykter är det inte tal om. Tvärtom talas det om att ni ska flytta, till något mindre och billigare, nu när både mamma och pappa måste gå ner i arbetstid.

Stenhårt slag

Vad var det som hände? Du förlorade din personliga assistans. Du är nämligen ett av alla barn som plötsligt inte längre bedöms tillhöra gruppen som har rätt till insatser enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Ni förstår inte varför. Du har fortfarande dina funktionsnedsättningar, du kör din rullstol så gott du kan men kan inte ta dig någonstans utan hjälp. Och du behöver hjälp med en massa andra saker. Men omprövningen av assistansen, som görs vartannat år, ledde helt plötsligt till att du inte längre hade rätt till de insatser som du haft förut.

Ett stenhårt slag mot dig och din familj. Du bedömdes inte längre tillhöra LSS personkrets, dina hjälpbehov ansågs plötsligt inte så omfattande att du skulle ha rätt till personlig assistans. Ingenting i lagen har förändrats, men tillämpningen av den har blivit strängare och detta drabbar barn. Försäkringskassans statistik talar sitt tydliga språk: Det blir allt svårare för barn att få personlig assistans, allt fler ansökningar avslås. Och detta har inte föregåtts av några nya politiska beslut.

I RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, nås vi så gott som dagligen av berättelser från familjer som hamnat i precis den här situationen. Ingenting har förändrats för barnet, vare sig när det gäller diagnosen, funktionsnedsättningarna eller livet i största allmänhet. Ändå dras insatserna ner kraftigt eller tas bort helt och hållet. Godtyckligheten i utredningar och beslut upplevs som direkt stötande av många föräldrar och kullkastar möjligheterna att leva ett liv som andra, en av LSS portalformuleringar.

Urholkad lag

Nu kommer snart en ny utredning att tillsättas som ska ta ett samlat grepp kring LSS. Ett av syftena med utredningen är att bromsa kostnaderna för personlig assistans. Vi i RBU anser att utredningen borde ha ett helt annat fokus.

I stället för att spara borde den se till att LSS, som i dag tillämpas mycket mer restriktivt än vad som var meningen när den infördes, restaureras och att glidningen i hur lagen tillämpas stoppas. LSS är en rättighetslag, inte en lag man följer om man har lust och pengarna råkar räcka. I åratal har LSS urholkats och liknar i dag en schweizerost. Utredningen skulle kunna bli ett underlag för att förbättra och förstärka LSS, inte tvärtom.

Rätt till fullvärdigt liv

Barn har ofta svårt att göra sin röst hörd. Människor med funktionsnedsättning likaså. Barn med funktionsnedsättning är en grupp som sällan eller aldrig blir lyssnade till i vårt samhälle. Regeringen har lovat att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Där står bland annat att läsa att ett barn med funktionsnedsättning ska ha ett fullvärdigt liv, där barnet kan bygga självförtroende, självständighet för att så småningom kunna leva ett liv som autonom vuxen som aktivt deltar i samhället. Vi är inte där än, men i Sverige har vi ett utmärkt verktyg för att detta ska fungera, nämligen LSS. Men då måste LSS tillämpas på det sätt som det var tänkt från början.

Maria Persdotter

förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Källa: Göteborgs-Posten

Lämna ett svar