Lena Hallengren (S) barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Wikimedia commons

Lena Hallengren (S) barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Wikimedia commons
STOCKHOLM Nya siffror visar att det sker en drastisk ökning av personer som blir av med rätten till personlig assistans. Bara mellan 2016 och 2017 fördubblades antalet nekade personer och regeringen kritiseras från flera håll för nedskärningar av assistans.

Försäkringskassan presenterar statistik som visar att antalet personer som fick sin personliga assistans indragen under 2017 var 473. Det är mer än en en fördubbling från 2016. 697 personer har under de senaste två åren fått avslag och det är oftast barn och personer med diagnoser om autism som drabbas.

Personerna nekas statlig hjälp eftersom de inte kommer upp i tillräckligt många hjälptimmar. Bakgrunden till de hårdare besluten är att Högsta förvaltningsdomstolen som bedömer hårdare när det gäller Försäkringskassans ärenden.

Regeringen har kritiserats för  att planera enorma nedskärningar gällande personlig assistans. Bland de mer kritiserade utspelen är att regeringen vill avskaffa personlig assistans för barn under 12 år med funktionsnedsättning och äldre människor.

Även statsvetare har gett sig in i debatten då de menar att regeringen saknar vetenskapligt underlag för deras rapporterade siffror om fuskande med personlig assistans.

Lämna ett svar