En man från Härnösand i femtioårsåldern är gravt handikappad.Härnösands kommun har nekat mannen rätt till personlig assistans.

Nu har förvaltningsrätten gett mannen rätt men kommunen har ännu inte erbjudit någon lösning.

Mannen har tidigare fått hjälp av sina föräldrar. Men de orkar inte längre själva sköta sin vuxne son. Därför begärde de hos kommunen att få stöd med personlig assistans för sonen.– Vi har skött honom och skjutsat honom till och från dagcenter. En dag i veckan har vi avlösarservice från 15 på eftermiddagen till tio på dagen efter. Annars har vi skött honom själva, säger pappan som tillsammans med sin fru känner att de inte längre har den kraft som behövs för att ta ett så stor ansvar.

Mannen har, enligt deras ansökan, både psykiska och fysiska handikapp, han har bland annat en stark synnedsättning och är svår att kommunicera med. Föräldrarna hävdar att hans hjälpbehov är av den karaktören att det krävs ingående kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning. Hans fysiska funktionshinder gör att han har svårt att flytta sig. En assistent måste också hela tiden ligga steget före mannen för att förhindra situationer där mannen får utbrott.

– Så klart att vi vill göra så mycket som vi kan för vår son. Men nu orkar vi inte längre på samma sätt som förr, säger han.

Socialnämnden anser i en inlaga till förvaltningsrätten, att mannen inte har ett psykiskt funktionshinder och att det finns en bedömning från en arbetsterapeut där det framkommer att mannen kan göra många moment självständigt. Socialnämndens uppfattning är att mannen inte är i behov av personlig assistans.

Förvaltningsrättens utredning visar att mannen behöver handgriplig hjälp bland annat för att tvätta sig. Förvaltningsrätten slår fast att mannen till hör de personer där Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS gäller. Socialnämnden har gått med på att ge mannen hjälp sju timmar per vecka men anser inte att mannen har rätt till personlig assistans.

■■ För mer nyheter om konstaterar i sin dom att mannen bör ha rätt till personlig assistans och ger Socialnämnden i uppdrag att utreda i vilken omfattning som mannen ska få detta behov ska ha tillgodosett.

Kommunen har överklagat till Kammarrätten men inte fått prövningstillstånd så nu får kommunen titta på detta ärende igen och hitta en lösning.

Kommunen vill inte kommentera domen.

– Vi uttalar vi oss inte i enskilda fall, av hänsyn till den enskilde och lagstiftningen, säger Agneta Nordström, förvaltningschef på Socialförvaltningen i en kommentar.

Källa Allehanda.se

Lämna ett svar