Det görs helt enkelt olika tolkningar om just sondmatning är ett grundläggande behov – som då ger rätt till personlig assistent – eller om det handlar om egenvård.
Domstolens beslut i frågan kommer att väga tungt i framtiden.
– I samband med att man prövar den frågan så prövar man frågan prejudicerande – alltså generellt om egenvårdsinsatser kan ingå i de grundläggande behoven eller inte när man bedömer en persons rätt till personlig assistans, säger Anthony Sundström.

Det som är lite konstigt i frågan, enligt Anthony Sundström, är att en person som är så pass illa däran av sin funktionsnedsättning att hen behöver matning med sked är berättigad till personlig assistans, medan en som har det ytterligare lite svårare, och behöver sondmatning, inte är berättigad till assistans.

Grundfrågan rör egentligen om det rör sig om en sjukvårdande insats eller inte. Sjukvårdande insatser är landstingets ansvar, och då är det inte per definition personlig assistans – varken som grundläggande behov eller övrigt behov. Sedan finns det sjukvårdande insatser som utförs som egenvård.
– Sondmatning är ett sådant exempel. Där delegerar man inte ansvaret till någon, utan det är något som personen själv sköter, eller som anhöriga eller personliga assistenter sköter. Då är det inte en sjukvårdande insats, säger Anthony Sundström.

Anledning till att den här frågan blivit aktuell nu är att försäkringskassan gjort en tolkning av ett tidigare rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Tolkningen innebär att sjukvårdande insatser som utförs som egenvård per definition inte kan ses som ett grundläggande behov. Däremot kan det beviljas assistans för det som ett övrigt behov.
– Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen helt enkelt avgöra om egenvårdsinsatser kan ingå i de grundläggande behoven eller inte, säger Anthony Sundström.

Källa: Sverigesradio

Lämna ett svar