Numër rekord që marrin përgjigjëje jo, kur ata aplikojën për ndihmë asistencë personale

Njerëzit me aftësi të kufizuara nganjëherë mund të merrni ndihmë nga një asistent personal. Ndër të tjera, ju mund të merrni ndihmë për të veshë dhe zhveshë rroba,  bër dush…

Continue Reading Numër rekord që marrin përgjigjëje jo, kur ata aplikojën për ndihmë asistencë personale